Školní parlament – Škola pro demokracii

  • Post published:9.11.2018

Od začátku října školního roku 2018/2019 přibyla naše škola na seznam škol, které usilují o aplikování prvků demokracie ve svém fungování. Školní parlament, složený z volených zástupců jednotlivých tříd 5.- 9. ročníku a koordinátora, se od začátku listopadu schází pravidelně každý pátek ještě před zahájením vyučování ve školní družině.

Prvním z dlouhodobých cílů, které si členové stanovili, je práce na komunikaci a dobré fungování vztahů mezi zástupci jednotlivých tříd, aby společně mohli (s provozními, pedagogickými pracovníky a vedením školy) podpořit to, co ve škole dobře funguje a zároveň se svými nápady a jejich realizací podílet na zlepšování běžného chodu i mimořádných akcích.

Držte nám palce!