Školní „hadník“

  • Post published:24.6.2024

Žáci 8. B během hodin pracovních činností vytvořili v prostoru arboreta u školy hadník – zimoviště a líhniště pro hady, různé druhy plazů a hmyzu. Celý hadník žáci sami navrhli a pod vedením zrealizovali.

Hadník slouží jako bezpečné útočiště pro hady a další plazy během zimních měsíců a také jako místo pro kladení vajíček a líhnutí mladých jedinců. Stavba hadníku pomáhá podporovat biodiverzitu v arboretu a poskytuje žákům praktické zkušenosti s ochranou přírody.

Práce byla náročná, ale zároveň poučná a prospěšná. Zda se náš záměr podařil, ukáže až čas. Doufáme, že náš projekt přispěje k ochraně a možná i studiu těchto fascinujících tvorů.

Lenka Lodrová