Školení Informatika pro 1. stupeň

  • Post published:24.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se všechny prvostupňové paní učitelky včetně dvou paní asistentek sešly na první části společného informatického školení se skvělou lektorkou Terezou Vítkovou.
V průběhu odpoledne jsme si mohli na vlastní kůži v roli dětí vyzkoušet, jak do svých hodin zavést a jak využívat dvě robotické pomůcky a jednu iPad aplikaci.
Jako první přišli na řadu Beeboti – robotické včelky. Postupovali jsme od seznámení se se šipkovým zápisem na chodbě, přes praktickou ukázku využití v nejrůznějších předmětech až po přípravu vlastního zadání. Objevili jsme i několik vychytávek.
V části věnované Stop motion jsme během 25 minut vytvořili v týmech vtipná animovaná videa netradičních sportů za pomoci školních, plastelíny, barevných papírů nebo kostek lega.
Poslední aktivita patřila opět robotickým pomůckám, tentokrát jsme využili Ozoboty. Sami jsme zjistili, po jakých cestách se mohou robůtci pohybovat. Za pomoci barevných kódů jsme pak pro ně plánovali trasy podle zadaných podmínek. A opět jsme si ověřili, že i ozoboti najdou využití téměř ve všech předmětech.
Na závěr nechybělo zadání domácího úkolu, jehož výsledky budeme společně sdílet na pokračování v lednu.
Katka Vrtišková