Přístup do školy

  • Post published:27.9.2018

Vážení rodiče,

protože jsme u některých z Vás zaznamenali Vaši nelibost ohledně zamezení přístupu rodičů do šaten dětí, myslím, že je třeba ještě jednou osvětlit důvody, které nás k tomu vedly. Hlavním důvodem je zajištění bezpečnosti vašich – našich dětí. Věřte nám, že není jednoduché identifikovat rodiče 420 dětí, kteří navštěvují školu, monitorovat jejich pohyb po budově,  ale také vzhledem k nepříjemným událostem, které se v září udály před školou. Opravdu chceme (ale je to i naše povinnost) mít ve škole bezpečné místo pro vzdělávání, výchovu dětí, a po dobu, kdy děti ve škole tráví čas.  Věřím, že do budoucna nám pomůže čipový systém, jak jsem již avizovala na třídních schůzkách.

Děkujeme za pochopení.

Daniela Pořízková, ředitelka školy