Přijímací zkoušky nanečisto

  • Post published:27.2.2020

V úterý 25. 2. 2020 si žáci devátých tříd vyzkoušeli přijímací zkoušky na střední školy, které je čekají v polovině dubna, nanečisto.

CERMAT totiž zveřejnil ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky na SŠ a tak jsme využili možnosti co nejvěrněji přiblížit žákům nelehkou zkoušku, která je za pár týdnů čeká. Žáci se sešli v 7:50 v dané učebně, kde jim byl zadán nejdříve test z matematiky, včetně záznamových archů. Na jeho vypracování měli přesně 70minut. Žáci si pak odpočinuli během 10ti minutové přestávky a po návratu do třídy jim byl zadán test z českého jazyka. Na jeho vypracování měli 60minut.

Žáci si tak i mj. připomněli, jaké jsou při přijímacích testech povolené, nebo zakázané pomůcky. Oba testy si pak v nejbližší hodině matematiky a českého jazyka se svými vyučujícími opravili a společně jednotlivé úlohy prošli, v případě potřeby dovysvětlili.

Věříme, že i takováto forma nácviku (psaní testu s ohledem na přesné dodržení času, uvědomění si jaké pomůcky mohu/nemohu použít, stres) může pomoci k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na vybrané školy.

Už teď našim „deváťákům“ drží všichni učitelé naší školy palce.

J. Hnátová