ZŠ Vrané nad Vltavou získala od 1.9.2018 titul Škola pro demokracii.

  • Post published:4.10.2018

 

Škola pro demokracii je síť škol, které mají žákovský parlament.

Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit:

  • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
  • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
  • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
  • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
  • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
  • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
  • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
  • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL.

Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi stanovených oblastech.