Zeměpisná olympiáda

  • Post published:15.3.2021

Žáci druhého stupně ZŠ Vrané nad Vltavou se 17. února zúčastnili již 23. ročníku Zeměpisné olympiády. Za naši školu jsme ve školním kole vybrali 3 reprezentanty v každé kategorii. Za kategorii A (6. ročníky) jsme do boje vyslali Vojtu Řízka (6. A), Barbaru Bohuňkovou a Václava Dvořáčka (6. B). Ve starší kategorii školu reprezentovali Vašek Dvořáček (7. B), Pema Ješe Lodrová a Karel Jedlička (7. A). V nejstarší kategorii školu zastupovali Vojta Paleček a Martin Schuma z 8. A a Petr Žemlička z 8. B. Okresního kola se v celém Česku zúčastnilo více než 6000 účastníků, kteří poměřili své síly ve třech online testech. První test se zaměřil na práci s mapou, dále byly testovány teoretické znalosti a na závěr žáci prokazovali praktické využití znalostí.

Z každého okresu Česka do dalšího kola postupují 3 žáci. Do krajského kola se z naší školy probojoval Vojta Paleček (8. A), kterému tímto gratulujeme a držíme palce do krajského kola, které se uskuteční 17.3.

Kromě jednoho postupu, se dva žáci umístili na 4. místě, konkrétně Barbara Bohuňková (které postup utekl jen o půl bodu) a Václav Dvořáček ze 7. B. Ostatní žáci se umístili do 10. místa ve své kategorii. Všem žákům gratulujeme k velmi pěkným výsledkům.

Jak vůbec taková olympiáda ze zeměpisu vypadá? Zeměpis v posledních letech prošel velkým vývojem. V současnosti je kladen důraz převážně na rozvoj dovedností a kritického myšlení. Nejčastější otázkou tedy není KDE, ale PROČ. Tímto trendem se řídí i organizátoři zeměpisné olympiády. U žáků netestují hluboké znalostí, ale tzv. geografické myšlení. Že nevíte, co si pod tímto pojmem představit?

Jedná se o myšlení, které uplatňujeme v běžném životě a v měnící se společnosti bude stále více potřeba. Geografické myšlení nám pomáhá hledat odpovědi například na tyto otázky: Jak se nejefektivněji dostat z místa A do místa B?  V jaké lokalitě bude do budoucna výhodné koupit dům? Proti jakým přírodním katastrofám bych měla nechat můj dům pojistit? Koupím si v obchodě jablka z Česka nebo citrony ze Španělska? Jaké důsledky pro mě i společnost bude mít pandemie covid-19 a jak tomu přizpůsobím svá ekonomická rozhodnutí?

Vzorovou úlohu z olympiády si můžete vyzkoušet i Vy. V případě zájmu můžete navštívit stránky zeměpisné olympiády a vyzkoušet si testy z předchozích ročníků. www.zemepisnaolympiada.cz  (testy)