Do konce dotazníkového šetření Mapa školy zbývají dva dny. Zajímá nás Váš názor!

  • Post published:29.3.2022

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a aby také rodiče měli ke škole důvěru. 

Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení. Výstup z Mapy školy je pro nás proto velmi důležitý. Poskytne nám zpětnou vazbu od žáků, rodičů a pracovníků školy o tom, jak se ve škole cítí a jak škola naplňuje jejich představu o vzdělávání jako takovém. Dotazníkové šetření nám napoví, na jaké oblasti se zaměřit a co by bylo dobré upravit nebo změnit.

Proto Vás prosíme o spolupráci ve vyplnění dotazníku MAPA ŠKOLY.  Otázky se týkají vzdělávání, komunikace a různých oblastí ve škole. Na podobné otázky budou odpovídat všichni účastníci šetření.

O výsledcích Vás budeme informovat a zveřejníme je na webu školy. 

Zjišťování je v elektronické podobě. Přihlašovací údaje obdržíte tento týden od třídního učitele vašeho dítěte. Šetření se účastní vždy jen jeden zástupce dítěte. Máte-li na škole více dětí, vyplníte dotazník za každé z nich. Dotazník je nutné vyplnit do 31. 3. 2022. Pokud vám on-line varianta dotazníku nevyhovuje, napište nám, předáme Vám tištěný dotazník, který budete moci  anonymně vhodit do schránky školy. 

Dotazník naleznete na odkazu: www.mapaskoly.cz, kde zadáte heslo.

Děkuji vám, že se do šetření „MAPA ŠKOLY“ zapojíte i za vaše názory a pomoc.

Daniela Pořízková, ředitelka školy