Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

  • Post published:12.5.2021

Ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla následovně: