Výprava za mloky

  • Post published:9.10.2021

Na Světový den zvířat, v pondělí 4. 10. 2021, ZŠ Vrané nad Vltavou a její Ekotým uspořádali pro rodiče, žáky i širokou veřejnost vycházku za mloky skvrnitými (Salamandra salamandra) do nedalekého údolíčka ve Skochovicích. Vycházky se zúčastnila poměrně početná skupina složená především z mladších žáků a rodičů. Teplé a suché odpoledne se hodilo spíše k procházce, než k pozorování mloků, ale i přesto se nám jednoho podařilo nalézt a to hned po příchodu na místo. Kromě obdivování krásně zbarveného samce mloka, proběhla i krátká přednáška o rozšíření, biologii a ekologii těchto zajímavých tvorů.

Pozn.: K manipulaci se zvláště chráněným druhem došlo v souladu s platnou výjimkou ze zákona 114/1992 sb.