Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

  • Post published:27.1.2021

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že vzhledem k pokračujícímu distančnímu vzdělávání, bude výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán následujícím způsobem:

  • žákům 1. a 2. tříd bude výpis předán 4. vyučovací hodinu 28. 1. 2021 ve škole
  • žáci 9. tříd si mohou výpis vysvědčení, společně s přihláškami na SŠ a zápisovým lístkem, převzít osobně v sekretariátu školy od čtvrtku 28. 1. 2021 každý pracovní den v době od 8h do 15h. Nevyzvednou-li si tyto dokumenty, budou jim předány hned první den při povolené osobní přítomnosti žáků ve školách. Připomínáme, že přihlášky na SŠ musí být odevzdány do 1. 3. 2021.
  • žákům 3. – 8. tříd bude vysvědčení předáno hned první den při povolené osobní přítomnosti žáků ve školách.

Rodiče i žáci 3.-9. tříd jsou o výsledných známkách (obsahu vysvědčení) informováni prostřednictvím školního informačního systému Školaonline, (v případě 3. tříd komunikačním kanálem přes třídní paní učitelku).