Výlet sedmáků do Kutné Hory

  • Post published:29.6.2021

Dne 21. 6. 2021 vyrazily společně třídy 7. A a 7. C na výlet do Kutné Hory. Ráno pro nás přijel autobus až ke škole, odkud jsme vyrazili navštívit jedno z kulturně nejvyhledávanějších měst České republiky, které je díky své významné městské památkové rezervaci zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejprve jsme zamířili do části města zvané Sedlec, kde nás očekávala paní průvodkyně, která nám postupně představila nejprve tamější katedrálu a poté i kostnici.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je nejstarší katedrální chrám ve střední Evropě a jeho kořeny sahají do první poloviny 14. století. V 18. století pak byl přestavěn Janem Blažejem Santinim ve slohu barokní gotiky.

Zaujal nás zejména nádherný oltář, vitrážová okna či množství obrazů svatých. V útrobách chrámu se nachází i malý promítací sál, kterému přezdívají ,,kostelní kino”, v němž nám byl promítnut krátký animovaný dokument mapující dlouhou a bohatou historii celé památky.

Poté jsme se vypravili do nedaleké kostnice. Podzemní kaple hřbitovního kostela Všech svatých nabízí zajímavý pohled na množství výtvorů z desítek tisíc pravých lidských kostí. Je jakýmsi symbolickým vyjádřením lidské smrtelnosti a zároveň víry ve vzkříšení.

Další etapou výletu byl oběd z vlastních zásob na nedaleké louce a poté procházka směrem k nejvýznamnější památce Kutné Hory, jak jinak než k chrámu svaté Barbory, úchvatné pětilodní gotické katedrále, v níž nás kromě samotné prohlídky obohatila i pro zdejší interiéry vytvořená hra s hledáním kartiček významných osobností a světců.

Jelikož bylo velké horko a po takovém množství historických a kulturních informací jsme potřebovali doplnit energii, vedly naše kroky do nedaleké cukrárny na zmrzlinu.

Kousek po 15. hodině odpolední jsme stejným autobusem dorazili zpět k naší škole.

Lucie Urbanová