Volby v 8.ročníku (Výchova k občanství)

  • Post published:7.6.2018

V posledním čtvrtletí letošního školního roku se s žáky 8. ročníků podrobně věnujeme tématu ČLOVĚK VE STÁTĚ. Vyvrcholením pak bylo uspořádání svých vlastních voleb do místního zastupitelstva. Žáci byli rozděleni do několika skupin- první byla volební komisí, další volebními stranami. Zatímco volební komise musela zajistit volební lístky, seznam voličů, volební urnu, obálky aj., kandidátní strany připravovaly předvolební leták s konkrétními kandidáty a volebním programem. Po předvolebních mítincích pak už došlo k samotným volbám, které se nesly v co možná nejautentičtější podobě těm skutečným. Komise na závěr spočítala hlasy a vyhlásila výsledky voleb.
Dle ohlasů se žákům práce na „volbách“ velmi líbila a já musím všechny velmi pochválit mj. za zodpovědnost, se kterou se k této aktivitě postavili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Hnátová