Volby v 8. A a v 8. B

  • Post published:24.6.2021

Na konci školního roku jsme se v osmých třídách při hodinách Výchovy k občanství věnovali tématu státu, demokracie a voleb. Naše poznávání vyvrcholilo projektem nazvaném „VOLBY“, při kterém si žáci ve skupinách připravovali svou vlastní volební kampaň (vymýšleli název strany, logo, slogan, její volební program, nejvhodnější kandidáty, vylosována byla i čísla volebních stran).

15. června pak při volebním meetingu zkusili svou stranu co nejlépe zpropagovat a pak už nic nebránilo tomu, aby si naši „osmáci“ zkusili sami vybrat volební stranu, která je nejvíce oslovila, a odvolit. Samozřejmostí při našich volbách byla volební komise. Žáci označili volební místnost, sami si vyrobili volební urnu, občanské průkazy, volební lístky a seznamy voličů. Emailem oslovili paní starostku, aby ji požádali o zapůjčení volební plenty. A na závěr jsme si ukázali, jak probíhá sčítání hlasů a jak se vyhodnocuje volební účast.