Vánoční dílny 2. stupně se i letos povedly

  • Post published:22.12.2022

Jsme velmi rádi, že se po „kovidové“ pauze mohla vrátit podoba Vánočních dílen, které pro žáky 2. stupně připravují jejich učitelé a asistenti pedagoga, do původní podoby. Tedy, že si děti z nabízených čtrnácti možností mohou vybrat dvě dílničky dle svého zájmu a zaujetí napříč třídami.

I letos byla nabídka pestrá: Mrazivé vánoce (pokusy se suchým ledem a výroba zmrzliny), Spartan Race (závod o přežití – letos na sněhu), Voňavá dílna (výroba mýdel a solí do koupele), Výroba svíček ze včelího vosku a ozdob ze včelí vlny, Vánoční muzicírování, Pečení vánočních cupcakes, Vánoční chemické pokusy, Nepečené vánoční cukroví, Vánoční piškvorkový turnaj a dále výroba různých vánočních dekorací, fotorámečků a přání.

Děti byly v průběhu dílniček radostné, mnoho z nich si odnášelo ze školy vlastní vánoční výrobky a vlastnoručně vyrobené dárky, kterými plánují potěšit nejbližší, a především mnoho zážitků. Obohacující čas to ale byl i pro nás pedagogy.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří pro žáky tento netradiční den před Vánocemi připravili.

Jaroslava Hnátová