Ukrajinské děti na naší škole

  • Post published:16.5.2022

Od 3. března 2022 do současné chvíle jsme v naší škole integrovali 9 ukrajinských žáků. Jedna žákyně navštěvuje třídu na 1. stupni, 8 žáků pak třídy na 2. stupni. Dvakrát týdně mají žáci pod vedením Mgr. Mirky Elšíkové 4 hodiny výuky českého jazyka, zbytek týdne se vyučují se svou třídou. Díky velké pomoci paní učitelky Elšíkové, která připravuje po konzultaci s našimi učiteli česko- ukrajinské studijní materiály i do ostatních předmětů, a velkému osobnímu nasazení všech vyučujících a asistentů, se integrace žáků daří, z čehož máme velikou radost. Velmi chválíme i spolužáky našich ukrajinských dětí, kteří jsou jim od začátku velikou oporou.