Svátek zvířat

  • Post published:4.10.2018

Poslední dny jsme se my, žáci 9.A a 9.B, snažili zodpovědně připravit program ke Svátku zvířat pro všechny třídy 1.stupně. Počasí nám přálo a tak jsme 10 stanovišť s úkoly, které se týkají živočichů, mohli rozmístit v blízkém okolí školy. Děti tak přiřazovaly stopy k jednotlivým druhům zvířat, poznávaly zvuky živočichů, odhadovaly březost u samic, atd.

Za všechny žáky devátých tříd doufáme, že se prvostupňovým dítkám tento den líbil.

V. Mertová, A. Zvolánková
9.A