Sportovní den 2.stupně

  • Post published:1.7.2019

Den před vysvědčením připravila škola pro žáky 2.stupně den plný pohybu a zábavy. Nejprve si žáci paralelních tříd v ročníku změřili síly ve smíšené štafetě (z každé třídy 3 žáci a 3 žákyně), následně se každý z dětí přemístil ke svému sportu- stanovišti, ve kterém se zúčastnil miniturnaje. Soutěžilo se v přehazované, fotbalu, florbalu, stolním tenise a piškvorkách. V úplném závěru proběhl oblíbený zápas ve volejbale žáci versus učitelé. Letos utvořili žáci proti pedagogům dokonce 4 týmy. Z reakcí samotných hráčů i diváků bylo patrné, že se nejen volejbalový zápas, ale celé sportovní dopoledne všem moc líbilo.