Slovo ředitelky k zahájení nového školního roku

  • Post published:20.8.2018

Vážení rodiče, návštěvníci stránek, přátelé naší školy a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás oslovila na prahu nového školního roku 2018/2019. Začátek září definitivně odzvoní prázdninám, a tak doufám, že Vaše léto bylo plné odpočinku, výletů, skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů.

Od 1. 8. 2018 jsem byla jmenována ředitelkou Základní školy ve Vraném nad Vltavou, kde bych chtěla zúročit své zkušenosti v učitelské a ředitelské profesi a navázat na dosavadní výsledky naší školy a poskytování kvalitního vzdělávání.  Dobrá škola vede žáky k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si svých potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám druhých. Rozvíjí jejich schopnosti a učí je přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. To vše v přátelské komunikaci, kde se žáci a učitelé vzájemně respektují a rodiče jsou partneři, kteří mají možnost podílet se na dění ve škole. Dveře do ředitelny jsou všem otevřené.

Věřím, že v pondělí 3. září vykročíme pravou nohou a nastávající školní rok bude úspěšný.

Těším se na Vás

Daniela Pořízková, ředitelka školy