Slovo ředitelky

  • Post published:1.9.2019

Vážení rodiče, přátelé naší školy a milí žáci,

nový školní rok je za dveřmi a věřím, že jste prožili krásné léto plné nových zážitků a také odpočinku.

2.září přivítáme dvě třídy prvňáčků a už se na nové děti těšíme. Obě paní učitelky jsou milé, veselé, hodné a také spravedlivé. Chceme, aby vaše děti chodily do naší školy rády a abychom jim předali všechny znalosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Přejeme si, abychom se společně setkávali nejen na třídních schůzkách a konzultacích, ale i při akcích pořádaných školou či obcí.

A co dalšího nás čeká v nastávajícím školním roce? Poprvé v historii vranské školy budou v 6. ročníku 3 paralelní třídy. Z důvodu zvýšených kapacitních nároků na počet učeben pro výuku budou 3 oddělení družiny umístěny na detašovaném pracovišti v budově Staré školy.

Budeme pokračovat v nastaveném směřování školy a děkujeme všem, kteří jsou s námi ve vzájemném respektu a důvěře.

Doufám, že nám všem přinese nový školní rok 2019/2020 jen samé dobré zprávy.

Daniela Pořízková