Skupinová práce „Ekosystémy“ ve 4.B

  • Post published:20.5.2018

Již několik týdnů se při hodinách přírodovědy zabýváme ekosystémy. Proto přišel čas, kdy získané vědomosti a poznání zúročit do vlastnoručně vyrobených plakátů na téma: LES, ŘEKA, RYBNÍK a LOUKA.

Žáci jejich tvorbu zvládli bezchybně nejen z výtvarného hlediska, ale většina z nich i z hlediska odborného. Děti při vypracování posterů ve skupině musely prokázat spousty dovedností a schopností: organizace práce, vlastní výroba, odborné znalosti, různé výtvarné techniky, schopnost domluvit se apod.

Celou 4.B upřímně chválím a myslím, že sami žáci byli pyšní na odvedenou práci.

Video z hodin, které mapuje práci na plakátu, můžete zhlédnout zde:

Jaroslava Hnátová