Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 30. 11. 2020

  • Post published:15.12.2020

Školního kola 47. ročníku Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii (určena 8. a 9. ročníkům) se zúčastnilo 14 žáků. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo školní kolo posunuto na poslední možný termín, kdy přišli žáci zmíněných tříd do školy. Dvě žákyně odstoupily v průběhu soutěže. Vítězkou školního kola se stala Simona Břichnáčová, žákyně 9. B. Spolu s ní postupuje do okresního kola Vojtěch Mydlář, žák 9. A. Úspěšným soutěžícím gratulujeme a všem děkujeme za účast.