Sběr papíru

  • Post published:14.5.2019

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

ve dnech 30.5-3.6.2019 proběhne ve škole sběr papíru, víček od PET lahví a hliníku. Každý žák, který přinese sběr do připraveného kontejneru před budovou školy, nahlásí třídnímu učiteli váhu přineseného odpadu. I tentokrát totiž proběhne mezi třídami soutěž o nejlepší sběrače a vítěze (zvlášť na 1. i 2. stupni) opět sladce odměníme.

Výtěžek se sběru bychom rádi použili na nákup nových knih do školní knihovny, která slouží všem žákům naší školy. Děkujeme