Preventivní programy

  • Post published:6.12.2021

V listopadových dnech a na začátku prosince prošlo mnoho tříd naší školy různými preventivními programy, které se týkaly vztahů a klimatu v třídním kolektivu, v 7. a 8. ročnících se žáci účastnili besedy na téma dospívání (programy Dospívání, aneb život plný změn; Na prahu mužnosti; Žena symbol života).

Dále se všechny třídy 2. stupně v průběhu prosince zúčastní preventivního programu, který se zaměřuje na duševní hygienu a na první pomoc při duševních potížích. Společně s odbornými lektory z projektu „Nepanikař“ se žáci již zabývali, či se zabývat budou, tématy:

  • Kdo je psycholog, psychiatr a psychoterapeut.
  • Na koho se mohou studenti ve škole obrátit.
  • Příběh člověka s duševním onemocněním, který nad ním zvítězil.
  • Co dělat pro své duševní zdraví.
  • Jak zvládat školní stres.
  • Praktická ukázka relaxace.
  • Zábavný kvíz o duševním zdraví.