Přejeme krásné léto

  • Post published:4.7.2024

všem dětem, rodičům, paním učitelkám, pánům učitelům, paním asistentkám a vychovatelkám, provozním zaměstnancům. 

Děkujeme za spolupráci a podporu obci a všem spolupracujícím jednotlivcům a organizacím.