Předběžné informace pro školní klub platné pro pro školní rok 2020/2021

  • Post published:24.8.2020

Provozní doba školního klubu:

  • (ranní družina 6:30 – 7:30 děti ze ŠK mohou navštěvovat ranní družinu)
  • pondělí – čtvrtek 12:30– 15:30
  • pátek – 12:30– 15:00

 

Přihlašování a odhlašování dětí

K docházce do ŠK mohou být přijaty děti 4. – 9. tříd.

Platba za školní klub

  • Platba: pololetně 500,-Kč, celkem na celý rok 1000,-
  • Přeplatek za ŠK z roku 2019/20 (březen, duben, květen, červen) bude převeden na další rok 2020/2021 (podrobné informace dostanete v září)
  • Datum splatnosti pololetí 18. 9. 2020 a 2. pololetí 18. 1. 2021
  • Úhrada se provádí výhradně bezhotovostní platbou – příkazem na účet školy (Moneta Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 3113, (do poznámky – ŠK + jméno a příjmení dítěte)

Další bližší informace o přihlášce a organizaci ŠK, budou doplněny na web školy v sekci ŠK na konci srpna.