Pondělní testování na Covid -19

  • Post published:26.11.2021

Vážení rodiče,

rádi bychom v následujících týdnech pro školní pondělní testování (COVID-19) využili opět PCR testů. Vzhledem k tomu, že nově mají všichni nezletilí nárok na 5 RT-PCR testů v kalendářním měsíci hrazených z veřejného zdravotního pojištění (v měsíci prosinci se bude jednat pouze o dvojí testování 6. 12., 13.12.), z důvodu zhoršující se epidemické situace a náročné situace s karanténami ve škole, bychom této možnosti přesnějšího testování znovu využili.

  • V pondělí 29.11., 6. 12., 13.12. a dále do odvolání tedy proběhnou další kola RT-PCR testování zdravotnickým personálem společnosti PETONA. Odběr bude opět probíhat šetrně a bezpečně z úst ze slin na štětičku (tzv. lízátko), ne výtěrem z nosu.

BEZ ADMINISTRATIVY: Pro žáky, kteří se již dříve RT-PCR testovali a předali zdravotníkům souhlas, NENÍ třeba nový souhlas s poskytnutím péče.

Žáci, kteří se ještě RT-PCR netestovali (nepředali souhlas) a rodiče je chtějí otestovat PCR testem, se mohou přihlásit a připravit souhlas s testováním zde: https://petonatestovani.cz/zs-vrane-nad-vltavou/

Rodiče žáků, kteří nechtějí, aby se žák RT-PCR testoval, mohou takto instruovat žáka a prosíme o informování třídního učitele. Tito žáci se budou testovat antigenním testem, který obdrží ve škole.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Stále platí, že povinné testování nemusí absolvovat žáci, na které se vztahují aktuální zákonné výjimky: jsou minimálně 14 dnů po dokončeném očkování a/nebo prodělali onemocnění Covid-19, přičemž od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo doloží negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě.  

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy