Pokyn ředitelky školy týkající se rotační výuky na 1. stupni od 12. 4. 2021

  • Post published:8.4.2021

Vážení rodiče,

na základě souboru opatření Vlády ČR si Vás dovolujeme informovat o organizaci výuky v naší škole v souvislosti se změnami týkajícími se nastavení prezenční a distanční výuky na 1. stupni.

Základní pravidla:

Od pondělí 12. 4. 2021 bude ve škole na 1. st. probíhat rotační výuka. Polovina tříd se celý týden bude vzdělávat prezenčně (ve škole) a polovina tříd distančně. Další týden přesně naopak.

12. – 16. 4. 2021

  • prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B
  • distanční výuka pro třídy 3. A, 4. A, 4. B., 5. A, 5. B
  •  

19. – 23. 4. 2021

  • prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 3. A, 4. A, 4. B., 5. A, 5. B
  • distanční výuka pro třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B

Takto se budou skupiny tříd střídat až do odvolání.

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, se budou učit podle rozvrhu pro vzdělávání ve škole. Při HV bez zpěvu; hodiny TV budou učitelé se žáky využívat k procházkám a pobytu venku.

Při distanční výuce bude platit současný rozvrh pro distanční vyučování.

Podrobnější informace obdržíte od svých třídních učitelek. 

 

Testování žáků

Podle rozhodnutí vlády budou muset žáci nastupující na prezenční výuku povinně absolvovat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek testování neinvazivními antigenními testy (jedná se o samoodběr z přední části nosu) pod dohledem pedagogických pracovníků.

U žáků 1. až 3. tříd je povolena při testování přítomnost zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

Testování nemusí absolvovat ten, kdo Covid 19 prodělal a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní a tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře nebo byl v posledních 48 hod. negativně testován a rovněž přinese potvrzení od lékaře.

V případě, že se dítě nebude účastnit testování, nemůže se účastnit prezenční výuky. Testování bude probíhat podle časového harmonogramu, o kterém vás budou informovat třídní učitelky.

Jednotlivé třídy si vyzvednou před školou třídní učitelky a převedou je na místo určené pro provádění testů. Po jejich ukončení a vyhodnocení přejdou děti s třídními učitelkami do svých tříd.

 

Provoz školní družiny a školního klubu od 12. 4. 2021

Školní družina

Ranní družina nebude v provozu v pondělí 12. 4. a 19. 4. 2021.

V ostatní dny bude provoz (včetně ranní družiny) ŠD probíhat stejně jako na podzim při prezenční výuce. Podrobnější informace obdržíte od třídních učitelek.

Školní klub

Bude otevřen pro žáky 4. a 5. tříd od pondělí do pátku při zachování homogenity jednotlivých tříd. Podrobnější informace obdržíte od třídních učitelek.

Informace ze školní jídelny

Třídy, které budou na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud oběd nebudete pro dítě požadovat, kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Jahodovou tel.: 257760324,

e-mail: skolni.stravovna@volny.cz 

___________________________________________________________________________

I v tomto stále náročném období chceme zajistit v naší škole co nejvyšší kvalitu vzdělávání a zároveň při organizaci výuky myslet na psychohygienu a zdraví dětí.

Prosíme všechny rodiče, věnujte pozornost informacím na webových stránkách školy a informacím od svých třídních učitelek.

Děkujeme za Vaši podporu, pomoc i spolupráci v následujících týdnech.

Vedení školy