Opatření platné od 5. 10. do 18. 10. 2020 (nařízení KHS)

 • Post published:5.10.2020

dovolte, abychom Vás informovali o omezení ve výuce na základě nařízení KHS Středočeského kraje a MŠMT, které je na naší škole platné od 5. do 18. října 2020:

 • během hodin tělesné výchovy nebudou děti sportovat, hodiny budou probíhat především venku, formou vycházek po okolí
 • během hodin hudební výchovy nebudou děti zpívat, hodiny budou zaměřeny především na poslech, teorii a jiné hudební aktivity
 • pozastavena je i činnost školního pěveckého kroužku
 • DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU STÁLE PLATNÁ:

  JE NAŘÍZENO NOŠENÍ ROUŠEK VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

  (ve třídě být roušky nemusí pouze u žáků 1. stupně, žáci 2. stupně mají roušky i ve třídách)
 • v budově školy se žáci zdržují jen nezbytně nutnou dobu 
 • je minimalizováno stěhování žáků mezi učebnami