Olympijský rok na ZŠ Vrané nad Vltavou

  • Post published:14.9.2020

Tématem celého letošního školního roku budou na naší škole Olympijské hry. Všemi ročníky a předměty, některými školními i mimoškolními aktivitami budou letos prostupovat vzpomínky na novověké, ale i antické olympiády,  symboly a znaky olympijských her, a samozřejmě olympijská myšlenka Pierre de Coubertina (ideál člověka jako duchovní, fyzické a morální vyváženosti, snaha po sebezdokonalování, fair play, účast ve sportu jako právo člověka bez jakékoliv diskriminace, sport jako součást národních kultur, olympijské hry jako setkání a světová solidarita, tolerance, mírová existence. Na konci školního roku bychom rádi, dovolí-li to pandemická situace, uspořádali celoškolní „Olympijské hry“.

Naše letošní téma odstartují 5.-9. ročníky již tuto středu Olympijským během. Všechny fanoušky sportu a přátele školy zveme k podporování našich závodníků podél trati.

Harmonogram Olympijského běhu (5.ročník-9.ročník)

  • Datum: 16. 9. 2020 
  • Harmonogram – viz níže 
  • Trasa – viz obr. níže 
    • 5. A, B; 6. A, B. – trasa 650 m (1 kolo) 
    • 7. A, B, C; 8. A, B; 9. A, B – trasa 1,3 km (2 kola) 
  • S sebou: sportovní oblečení, obuv, láhev s vodou 
  • Každý žák obdrží: své startovní číslo, finišerskou medaili, diplom, nejrychlejší dívka/chlapec drobné ceny