Milí žáci, vážení rodiče, kolegové a příznivci naší školy,

  • Post published:29.8.2021

začátek září definitivně odzvoní prázdninám, a tak doufám, že Vaše léto bylo plné odpočinku, výletů, skvělých okamžiků a šťastných návratů.

Dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem, který byl pro všechny velmi netradiční. Většinu času se děti vzdělávaly doma, nemohly se scházet ve škole, v družině, na kroužcích, nekonala se spousta oblíbených akcí. Ani rodiče to neměli jednoduché, především na 1. stupni byli dětem velkou oporou a pomocí. Zvládali to bez zaváhání, ačkoliv mnohdy s vypětím všech sil.

Jedinou výhodou zavřené školy bylo, že v průběhu celého roku probíhala přestavba půdy a často práce na stavbě nebyly slučitelné s výukou. Nyní se už radujeme ze dvou nových učeben se zázemím a současně otevřeného prostoru pro společná setkávání v zrekonstruované staré půdě. S přestavbou přibyl i výtah, a škola je tedy nyní už bezbariérová.

Na konci června jsme se rozloučili s 51 deváťáky, 15 z nich se vzdělávalo individuálně (tzv. domácí školáci). Na gymnázia odešlo 6 žáků, na jiné střední školy (zdravotnické, průmyslové, obchodní akademie a jiné) 28 žáků, na umělecké školy 2 žáci, na střední odborná učiliště 12 žáků. Na víceletá gymnázia z 5. ročníků odešli 4 žáci. Všem jim přejeme, ať se jim v další životní etapě daří.

1. září přivítáme do dvou prvních tříd 44 dětí a už se na ně velmi těšíme. Nové paní učitelky pro ně připravují takový program, díky němuž bude první školní rok nejen plný poznání, ale zejména radosti a krásných zážitků. Chceme, aby děti chodily do naší školy rády a abychom jim úspěšně předali všechny dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Přejeme si, abychom se společně s rodiči setkávali nejen na třídních schůzkách a konzultacích, ale i při akcích pořádaných školou či obcí.

Prázdniny jsme využili k nutným úpravám a modernizaci školy tak, aby se v ní děti po návratu cítily co nejlépe a měly zase o něco lepší podmínky pro vzdělávání. Jsou vymalovány chodby i třídy, obnovili jsme výzdobu školy, vznikla nová školní recepce, která je již při velikosti naší školy, ve které se rok od roku navyšuje počet žáků, nutností. Věříme, že chod recepce a nově posílený kamerový systém zvýší bezpečnost a úroveň každodenního provozu školy, což jistě ocení žáci, rodiče i pracovníci školy. Další školní novinkou je hotová rekonstrukce školní knihovny.

Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování zázemí naší školy, ale myslíme i na klima ve třídách a hladký průběh výchovně vzdělávacího procesu formou preventivních programů ve třídách, adaptačních programů či dalšího vzdělávání pedagogů. Na tyto programy prevence sociálně patologických jevů jsme získali dotaci od Středočeského kraje ve výši 122 300 Kč. 

Novinkou také je, že od 4. třídy budou žáci na cizí jazyky rozděleni do skupin. V menším počtu se toho jistě více naučí a angličtina, a od 7. třídy i němčina, je bude více bavit. Početné třídy budou rozděleny i na informatiku.

Díky příspěvku rodičů ze SRPŠ ve výši 180 000 Kč a práci žáků a učitelů školy budeme na podzim pokračovat v dokončování venkovní učebny na zahradě školy a už se nemůžeme dočkat na učení venku.

Nechali jsme si také vytvořit svoji vlastní volnočasovou kolekci s logem naší školy. Žáci a přátelé ZŠ Vrané si tak mohli objednat školní mikiny, trika, termohrnky apod.

Děkuji všem rodičům, kteří dali a nadále dávají důvěru naší škole, a budeme se maximálně snažit, abychom tuto důvěru nezklamali. Vážíme si každého povzbuzení a všichni se už těšíme na nový školní rok. A 1. září pravou! 🙂

                                                                      Daniela Pořízková, ředitelka školy