Medník – výprava za kandíkem

  • Post published:5.4.2019

V pátek 29. března třídy 6. A a 9. B vyrazily na naučnou stezku Medník. Žáci vytvořili smíšené (6. a 9.) pracovní skupiny a hned na začátku dostali úkoly na celý den v podobě pracovního listu.

Cestou na Medník jsme sledovali probouzející se přírodu a vysvětlovali si různé jevy.

Zápisky některých šesťáků:

„ Hned poté, jakmile jsme se rozdělili, tak jsme našli zajímavou kytku a v ní sviňku. Když jsme vystoupali nahoru, tak jsme spatřili dva mloky“.

„Stezka byla značená po zelené a tak jsme vyšli. Šli jsme a šli a šli, až jsme došli k rostlině kandík psí zub. Tam byla dlouhá přestávka a mohli jsme svačit.“

„Fotíme přenádherné fotografie. Posloucháme ptáky, jak cvrlikají, zahlédneme mloka skvrnitého, je to krásné zvíře.“

„ Napojujeme se na stezku kolem vody. Vlak stíháme, to je důležité. Moc jsem si ten výlet užil.“

Výprava se vydařila a přispěla k dobré tělesné kondici – málokdo dnes ujde 10 kilometrů v jediném dni.

Mgr. Jana Boušková