Matematický klokan 2021

  • Post published:29.3.2021

I letos se na naší škole pořádala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Vzhledem k současné situaci proběhla 19. března 2021 soutěž online – prostřednictvím aplikace Teams.

Matematický klokan je soutěž, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a rozšířila se po světě. Soutěžící od druhé třídy ZŠ do čtvrtého ročníku SŠ řeší ve svých kategoriích stejné úlohy v různých částech světa. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída).

Žáci řeší 24 testových úloh (u Cvrčka 18 úloh), přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod odčítá. Maximum je 80 bodů u Cvrčka a 120 bodů u ostatních.

Děkuji všem, kteří se dobrovolně a s chutí soutěže zúčastnili.

Mgr. Gabriela Semová

Výsledky