Konzultace za 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023 – 2. stupeň

  • Post published:17.4.2023

Vážení zákonní zástupci,

konzultační hodiny za třetí čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 14 h do 18 h přímo v naší škole. Rozpis rozmístění jednotlivých vyučujících naleznete vyvěšený po budově v daný den.

Pro hladký průběh a lepší organizaci celých konzultací je nutné se k dané paní učitelce/panu učiteli na konkrétní čas objednat prostřednictvím níže uvedených odkazů. 

Z důvodu konzultací 27. 4. 2023 bude výuka ukončena v 13:15 (7. a 8. hodina odpadá).

 

Těšíme se na viděnou, kolektiv pedagogů ZŠ Vrané nad Vltavou