Konzultace za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022

  • Post published:16.4.2022

Vážení zákonní zástupci,

konzultační hodiny za třetí čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14h do 18h přímo v naší škole. Rozpis rozmístění jednotlivých vyučujících naleznete vyvěšený po budově v daný den.

Pro hladký průběh a lepší organizaci celých konzultací je nutné se k dané paní učitelce/panu učiteli na konkrétní čas objednat prostřednictvím níže uvedených odkazů. 

Těšíme se na viděnou, kolektiv pedagogů ZŠ Vrané nad Vltavou