Konzultace za 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023 – 2. stupeň

  • Post published:1.11.2022

Vážení zákonní zástupci, 

konzultační hodiny za první čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční v úterý 15. 11. 2022 od 14 h do 18 h přímo v naší škole. Rozpis rozmístění jednotlivých vyučujících naleznete vyvěšený po budově v daný den. Pro hladký průběh a lepší organizaci celých konzultací je nutné se k dané paní učitelce/panu učiteli na konkrétní čas objednat prostřednictvím rezervačního formuláře, který bude přístupný od pátku 4. 11. 2022 na webových stránkách školy.

Z důvodu konzultací 15. 11. 2022 bude výuka ukončena v 13:15 (7. a 8. hodina odpadá).

Těšíme se na viděnou, 

kolektiv pedagogů ZŠ Vrané nad Vltavou