Konzultace 1. a 2. stupně za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021

  • Post published:4.11.2020

Vážení rodiče,

konzultační hodiny za první čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční:

První stupeň

Ve dnech 9. 11. – 20. 11. 2020 prostřednictvím videokonferencí v prostředí MS Teams. Konkrétní termíny a časy konzultací vám sdělí třídní učitelky vašich tříd. S danými vyučujícími se spojíte prostřednictvím účtu svého dítěte.

Druhý stupeň

Ve čtvrtek 12. 11. 2020 od 15 h do 18 h prostřednictvím videokonferencí v prostředí MS Teams. Spojíte se tak s daným vyučujícím prostřednictvím účtu svého dítěte.

Na konkrétní čas se objednáváte k vyučujícímu prostřednictvím jeho emailu (viz kontakty na webových stránkách školy) a to do středy 11. 11. 2020 do 16 h. Pedagog Vám zpětně čas potvrdí, v případě již naplněného termínu navrhne čas jiný. Vyhrazený čas pro jednu konzultaci je 10 min.