Konzultace 1. a 2. stupně za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

  • Post published:5.4.2021

Vážení rodiče,

konzultační hodiny za třetí čtvrtletí tohoto školního roku se uskuteční:

První stupeň

Ve dnech 12. 4. 16. 4. 2021 prostřednictvím videokonferencí v prostředí MS Teams nebo formou individuálních konzultací ve škole za dodržení veškerých režimových opatření. Konkrétní organizaci, termíny a časy konzultací vám sdělí třídní učitelky vašich tříd.

Druhý stupeň

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 15h do 18h prostřednictvím videokonferencí v prostředí MS Teams. Spojíte se tak s daným vyučujícím prostřednictvím účtu svého dítěte. Na konkrétní čas se k dané paní učitelce/panu učiteli objednáváte prostřednictvím jeho emailu (viz kontakty na webových stránkách školy) a to nejpozději do středy 14. 4. 2021 do 16h. Pedagog Vám zpětně čas potvrdí, v případě již naplněného termínu navrhne čas jiný. Vyhrazený čas pro jednu konzultaci je 10 min.