Jak se dělá ZOO

  • Post published:15.11.2021

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 přijel do naší školy bývalý dlouholetý ředitel ZOO Praha pan Petr Fejk. Žáci z 5. – 9. ročníků si tak mohli při besedě nazvané „Jak se dělá ZOO“ vyslechnout mnoho vzpomínek, historek a zážitků, které pan Fejk nabyl při jeho působení v největší české zoologické zahradě. Povídání bylo doprovázeno autentickými fotografiemi (např. ze záchrany zvířat při povodních 2002 atd.). Děti se zapojovaly a odpovídaly na kladené otázky, a naopak se i mnoho vyptávaly. V závěru setkání pak Petr Fejk žákům přečetl několik příběhů z jeho stejnojmenné knihy „Jak se dělá ZOO“, která je plná jeho osobních příběhů ze zákulisí ZOO Praha. Kdo měl zájem, mohl si i po skončení programu knihu zakoupit, včetně osobního věnování.