+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Informace o SRPŠ

  • 5.11.2018

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám založení Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Vrané nad Vltavou,

členy jsou rodiče dětí navštěvující ZŠ Vrané nad Vltavou. Více na webových stránkách školy.

Výše příspěvku byla pro letošní školní rok stanovena na 300,- Kč na žáka.

Platbu příspěvku je možno provést:

1. Bezhotovostně do 30. 11.2018. Číslo účtu:  2101524080/2010

Aby bylo možné platbu identifikovat, je nutné do poznámky pro příjemce platby uvést jméno žáka a třídu.

2. V hotovosti na listopadových konzultačních schůzkách u třídního učitele (lze i u hospodářky školy) do 30. 11.2018.

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Dotazy, náměty a připomínky pro členy hlavního výboru Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Vrané nad Vltavou můžete zasílat na adresu – sdruzenirodicu@zsvrane.cz

Zavřít menu