Informace k organizaci školní roku 2022/2023

  • Post published:2.8.2022

Vážení rodiče,

dne 1. 8. 2022 převzal zřizovatel Základní školy ve Vraném nad Vltavou agendu školy od odstupující ředitelky školy Mgr. Daniely Pořízkové, která oznámila odstoupení z funkce dne 26. 6. 2022.  Současně se svých funkcí vzdaly obě zástupkyně školy k 30. 6. 2022. 

Konkurzní řízení na nového ředitele má určité předepsané lhůty, které nelze zkrátit, i při rychlém průběhu trvá minimálně dva měsíce. Vyhlašovat konkurz na nového ředitele během prázdnin je nereálné, komunikovat s učiteli, kteří jsou na prázdninách a čerpají dovolenou rovněž.   Z tohoto důvodu se obec obrátila na soud, který ji jmenoval opatrovníkem školy. Na základě rozhodnutí soudu, zřizovatel zahájil bezprostředně kroky k zajištění výuky v novém školním roce 2022/23.  V souladu s obdrženými podklady (úvazky pedagogů na nový školní rok, třídnictvím v jednotlivých třídách), které si vyžádal zřizovatel od odstupujících zástupkyň školy, je připraven rozvrh na nový školní rok. Stabilita pedagogického sboru a návaznost na předchozí školní rok je zachována. Současně jsou připravovány podklady pro vypsání konkurzu na místo ředitele školy, který by se měl konat v období po komunálních volbách.

 

Závěrem bychom chtěli ujistit nejen všechny rodiče i ostatní občany, že obec vždy školu podporovala a bude tomu tak i do budoucna. Naším cílem je najít opět společnou řeč s dočasným i nově jmenovaným vedením školy, zachovat vysokou úroveň výuky a pokračovat tak v nastoleném trendu posledních desítek let.

 

Mgr. Dana Ullwerová

starostka obce