Geologická exkurze Koněpruské jeskyně

  • Post published:8.10.2019

V pondělí 7. října vyrazili žáci 9. tříd se svými třídními učiteli na geologicko- paleontologickou exkurzi do Koněpruských jeskyň a jejich okolí. Náplň této exkurze korespondovala s učivem přírodopisu v 9. ročníku a tak si děti na vlastní kůži prohlédly největší jeskynní komplex v ČR, seznámily se s krasovými jevy, v praxi viděly základní jeskynní výzdobu (stalagmit, stalaktit, stalagnát, Koněpruské růže apod.). Nejvíce se žákům líbil Proškův dóm či informace o padělatelích středověkých peněz, kteří se v jeskyních ve 14. století ukrývali.

Po prohlídce jeskyň jsme naučnou stezkou Zlatý kůň sestoupili do blízkého lomu, kde si deváťáci zahráli na paleontology a trpělivě hledali v odlomených kusech skal (někteří i za pomoci kladívka) zkameněliny. Většině se poštěstilo a domů si pak jako vzpomínku odvezli fosílii na památku. Na závěr si společně třídy 9. A a 9. B utvořily kruh přání a každý z účastníků do něj pošeptal své tajné přání. Tento „náš“ kámen bude uložen v kabinetě paní učitelky, která ho určitě přinese s sebou na některý z budoucích třídních srazů a můžeme pak společně po letech zhodnotit, kolik přání se všem nakonec splnilo.

Mgr. Jaroslava Hnátová