Exkurze 9. ročníků na Přírodovědeckou fakultu UK

  • Post published:24.11.2021

V rámci Dnů geografie pořádaných geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty se naši deváťáci zúčastnili dvou souběžných přednášek. Většina žáků si vyslechla přednášku s názvem Mileniálové z pohledu demografie.  Žáci se dozvěděli o současných trendech v reprodukčním chování populace Y (dnes 18-36 let) a porovnali své odhady s výsledky výzkumu Současná česká rodina. Jednou ze zásadních informací bylo například značné ubývání využívání hormonální antikoncepce na úkor přerušovaného sexu, který je považován za velmi rizikové chování z pohledu neplánovaného těhotenství. Jako další se žáci dozvěděli, že patří mezi silné ročníky, a mohlo by se to tedy projevit při přestupu na střední školu, kdy je čeká větší konkurence než ročníky předešlé. Druhá skupina žáků navštívila přednášku o změnách klimatu s názvem ,,Změny klimatu v horských oblastech: Budeme mít i nadále dostatek vody?”, kde se dozvěděli o bohužel spíše pochmurné budoucnosti horských ledovců v Evropě.

Exkurze se konala 18. 11., tedy pouze den po státním svátku, který je s místem kampusu Albertov neodmyslitelně spjat. Žáci se tedy seznámili i s událostmi 17. 11. 1989 přímo v místě, kde tyto události probíhaly.