Den Země v naší škole

  • Post published:20.4.2018

V pátek 20. dubna naše škola oslavila Den Země venku na školní zahradě, neboť byla již pěkně upravena po zimě. Posledních 14 dní na jejím jarním vzhledu pilně pracovaly některé třídy druhého stupně.
Starší žáci si pro mladší připravili několik stanovišť s různými úkoly a aktivitami, které byly zaměřeny na rostliny a živočichy.
K pěkné atmosféře celé akce přispěl velkou měrou i koncert naší školní kapely „ Suprkaple“ pod vedením p. uč. Bendy.
Touto akcí byla školní zahrada otevřena do nové sezony.

Vlasta Smetanová