Dějepis během distanční výuky

  • Post published:7.1.2021

Distanční výuka sice přináší spoustu komplikací a nikdy se nezdaří, aby zcela nahradila „reálnou“ podobu výuky. Přesto i v rámci této výuky proběhlo několik menších projektů, zde nabízíme pár ukázek z pracích žáků osmých a sedmých tříd.

Žáci osmých tříd měli za úkol sepsat reportáž z dob, kdy se kolonizovala Severní Amerika. Žáci vycházeli z dobových pramenů, z nichž vytvářeli obraz tehdejší doby. Zde je pár těch nejzdařilejších: Dějepis distančně – práce žáků