Co se nám podařilo :-)

  • Post published:18.3.2019

Získali jsme dotaci ve výši 80 200,-Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na komplexní preventivní program pro všechny třídy ZŠ. Projekt “Bezpečně ve škole” nám umožní ve školním prostředí absolvovat preventivní programy rizikového chování dětí, prevence šikany a extrémních projevů agrese a podporu pedagogů v práci s třídními kolektivy. Dotaci z MŠMT získalo 78 škol z ČR a Vranská škola je mezi 18 projekty se 100% financováním.