Co je u nás nového? Nový školní rok 2018/2019 začal.

  • Post published:12.9.2018

Škola po prázdninách 3. září otevřela opět svoje dveře a do svého náručí přijala 54 nových prvňáčků. Již tradičně je do dvou prvních tříd doprovázeli spolužáci z 9. tříd, kde nechyběli maminky, tatínkové, babičky a sourozenci. Na dětech bylo vidět, že se na školu a hlavně na každodenní kontakt se svými kamarády všichni těší. Všem do nového roku práce ve škole popřála hodně úspěchů paní ředitelka i paní starostka.

Druhý školní den pokračoval již ve vážnějším duchu. Seznamování s novými spolužáky, školní řád, rozvrh hodin, učebnice, stravování … Normálka  pro staré mazáky, velká fuška pro mladší. Informace vyžadující pozornost a soustředění. Po prázdninách to šlo trochu ztuha, ale na všechno máme celý rok.

Nový školní rok přichází s mnohými změnami, především ve složení pedagogického sboru, s příchodem nových kolegyň a kolegů, ale také třeba s otevřením dalšího oddělení školní družiny.

Všem dětem, učitelům i rodičům přeji pohodový školní rok, hodně úspěchů, radosti a dobré nálady a nám všem způsobná, pilná a vnímavá dítka 🙂