Česká školní inspekce hodnotila naši školu

  • Post published:14.4.2020

V termínu od 3. do 6. 2. 2020 proběhla na naší škole plánovaná inspekce čtyřčlenného týmu inspektorů ze Středočeského inspektorátu České školní inspekce.

Inspekční tým se velmi podrobně zabýval sledováním a hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou v souladu se školským zákonem a kritérii stanovenými kontrolní metodikou ČŠI  (hospitace ve vyučovacích hodinách, kontrola povinné dokumentace, naplňování školního vzdělávacího programu, hospodaření s přidělenými financemi a další).  

Velmi nás potěšilo pozitivní hodnocení České školní inspekce a jsme rádi, že se potvrdila kvalita naší školy. 

Za to bych ráda poděkovala celému kolektivu naší školy, všem našim učitelkám a učitelům, kteří odvádějí skvělou práci. Poděkování patří samozřejmě také rodičům za podporu, kterou svým dětem poskytují. 

                                                                      Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka

Zde se můžete seznámit s celou inspekční zprávou >>> Inspekční zpráva <<<