Aktuální informace pro rodiče – domácí výuka

  • Post published:20.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou 10 dní jiného režimu a zvykáme si všichni na novou situaci jak doma, tak s učením na dálku.

Stručné shrnutí, jak vypadá u nás systém zadávání práce:

Výuka na dálku na 1. stupni

Probíhá v jednotlivých třídách po společné domluvě vyučujících s rodiči především přes webové stránky tříd. Jejich prostřednictvím jsou zadávány úkoly a děti mají možnost konzultací s vyučujícími přes telefon nebo e-mail, podle možností s využitím skypu, od 4. tř. přes Škola On Line – Výuka; od 5. tř. přes Microsoft Teams. V příštích dnech se distanční výuka bude ještě podle dalších možností upravovat a vylepšovat.

Výuka na dálku na 2. stupni

Od tohoto týdne mají možnost žáci komunikovat se svými vyučujícími přes Microsoft Teams. Díky ní rovnou komunikuje „učitel- žák“ (tj. již se neposílá učivo přes třídního učitele a rodiče). Umožňuje nám to nejen posílání emailů a příloh, ale také chatování nebo online výuku, vkládání úkolů, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny či celou třídu.

Všichni učitelé fungují také na svých školních emailech, které jsou uveřejněny na webových stránkách školy.

Rodiče, dohlédněte, prosím, průběžně na své děti, jak plní zadané úkoly a jak komunikují se svými učiteli. V žádném případě není naším cílem zahltit  žáky nebo rodiče, ale v této mimořádné situaci hledáme společně cestu, jak děti udržet v „učebním režimu“.

Učíme se nyní všichni, ale z této náročné situace si můžeme odnést mnoho nových a pro budoucí život potřebných dovedností a zkušeností.

Děkujeme rodičům za spolupráci, trpělivost i podporu v této pro všechny nelehké době.

                                                                             Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ