+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Kadlecová
E-mail: jana.kadlecova@zsvrane.cz

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

Výchovné poradenství zahrnuje:
– poradenství k volbě povolání
– péči o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení a chování
– péči o žáky mimořádně nadané
– poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
– zajišťování vyšetření žáků v PPP na žádost rodičů
– spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Konec formuláře

Informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v záložce příjímací řízení (případně zde) .

Zavřít menu